POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

(dle zákona 106/1999 Sb.) 


1. Oficiální název

Obec Číčenice


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura je dostupná v rubrice Zastupitelstvo obce.


4. Kontaktní spojení

OÚ Číčenice

Číčenice 79

387 71 Číčenice

tel./fax: +420 383 381 101

web: www.cicenice.cz


Úřední hodiny:

PO   8:00-16:30 hod.

ST    8:00-16:30 hod.

PÁ    8:00-11:00 hod.


5. Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu: 190875341/0600  (GE Money Bank)


6. Identifikační číslo

IČ: 00251097


7. Daňové identifikační číslo

Nejsme plátci DPH.

 

8. Dokumenty

   8.1. Seznamy hlavních dokumentů

   8.2. Rozpočet je dostupný v rubrice Hospodaření obce


9. Žádosti o informace

Podrobnosti jsou v rubrice Informace podle zákona 106/1999 Sb.

 

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádost a další podání je možné podat na úřadovně obecního úřadu v Číčenicích. Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou evidovány též na úřadovně obecního úřadu. Lze je podat ústně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Číčenice lze podat odvolání na obecním úřadě v Číčenicích. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně. Odvolání učiněné písemně lze podat:
       1/ poštou na adresu: Obecní úřad Číčenice, Číčenice čp. 79, 387 71
       2/ osobně na obecním úřadu v Číčenicích

 

12. Formuláře jsou dostupné v rubrice


 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Podrobné návody na postupy a řešení různých problémů na úřadech  jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy ČR.

K vyhledání příslušného úřadu Vám pomůže rovněž Portál veřejné správy ČR.

Mnoho užitečných informací najdete také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

 

14. Předpisy

   14.1. Nejdůležitější používané předpisy - uvedeny v sekci Vyhlášky, nařízení a jiné nebo ke stažení zde.

   14.2. Vydané právní předpisy - k dispozici v rubrice Vyhlášky, nařízení a jiné


15. Úhrady za poskytování informací


16. Licenční smlouvy

Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřeny.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpráva za rok 2010 je k dispozici zde.