Školní rok 2011 – 2012 v Mateřské škole Číčenice

Číčenice 12   

387 71

 

 

Večerníčku, hola hej, všechny děti zavolej !

                     

Je to již několik týdnů, co se zavřely dveře naší mateřské školy a všichni jsme se rozjeli za prázdninovými dobrodružstvími. Někteří z nás si užívali sluníčka v Číčenicích a někteří třeba až na mořských plážích. Co je ale nejdůležitější, všichni se znovu společně setkáme. Do mateřské školy se s dětmi začneme scházet od pondělí 20. srpna a 3. září potom s veselým jásotem zahájíme nový školní rok 2012/2013. Na všech 28 dětí bude opět čekat paní ředitelka Jitka Langerová, paní učitelka Jitka Štěrbová, paní kuchařka Ilona Hošnová s paní uklizečkou Ivonou Pečenou.

  

V tomto školním roce otevřeme Školní plán společně s Večerníčkem.

                                                    

Večerníčka máme rádi,

chceme s ním být kamarádi.

Každý večer přijede,

pohádky nám přiveze.

 

Zamává nám čepičkou,

pohladí nás ručičkou.

Potěší nás, rozesměje,

mamka postel rozestele.

 

Potom mlaskne pusinka,

sladká jako pralinka.

Další večer zas přijede,

mezi dětmi má přátele.

  

A kdo se rád dívá a taky čte, ať se mnou teď pokračuje.

  

V září nás se všemi dětmi už čekají báječná setkání. První bude povídání organizované Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny, kde si povíme o tom, že v noci na zahradě nebo v lese můžeme potkat spoustu tajemných návštěvníků. Jsou to zvířata, která většinu dne prospí a probouzí se teprve až po západu slunce. Druhé, nám už dobře známé, bude setkání s vodou. V úterý 11. září zastaví u naší mateřské školy autobus a pojedeme opět s dětmi z Chelčic na první ze šesti lekcí plavání na předplavecký kurz do Prachatic. A nesmím zapomenout na setkání třetí, pohádkové. 3.října přijede do naší školky Divadlo Viďadlo a přiveze nám pohádku Chaloupka z perníku. V průběhu měsíce září budeme poznávat pravidla společného soužití v mateřské škole, rozvíjet základní samoobslužné návyky a dovednosti dětí, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, naslouchání, vnímání a porozumění.

Naše hračky přes prázdniny zahálely a odpočívaly, ale teď už se na všechny děti těší, stejně jako kolotoč s celou zahradou. Až půjdete kolem naší žluté školky a uslyšíte dětský smích, usmějte se také.

Člověk se potřebuje bavit, potřebuje si hrát a co je nejdůležitější...

Potřebuje se smát.