KONTROLNÍ VÝBOR

 

Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, případně plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Složení kontrolního výboru:

 

Trs Josef Ing. - předseda

Nohejlová Lada

Vaněk Dušan

 

 

FINANČNÍ VÝBOR

 

Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky, případně plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Složení finančního výboru:

 

Jarešová Petra MUDr. - předsedkyně

Lachout Karel

Cardová Jiřina

 

INVENTARIZAČNÍ KOMISE

 

Inventarizační komise provádí inventarizaci majetku obce.

 

Složení inventarizační komise:

 

Veselý Daniel - předseda

Koblenc Tomáš Mgr.