PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU

NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013 

 

Informujeme tímto občany Číčenic i širokou veřejnost, že náprava povodňových škod z června 2013 byla částečně podpořena i z Fondu solidarity Evropské unie. Z těchto prostředků byly opraveny poničené místní komunikace ve Strpí, místní komunikace Číčenice- Čavyně,  cesta pro pěší a chodník u hlavní silnice v celkové výši 281.891,06 Kč.


,,Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013“

Název akce:

 

„Oprava cesty pro pěší“

    (popis: oprava poškozené cesty pro pěší na pozemkové parcele č. 178/7, 4004/1 v k.ú. a obci Číčenice)

„Oprava MK Číčenice-Čavyně“

    (popis: oprava poškozené místní komunikace Číčenice směr Čavyně na pozemkové parcele č. 4039, k.ú.  a obci Číčenice)

„Oprava MK Strpí"

  (popis: oprava místní komunikace v osadě Strpí na pozemkových parcelách č. 610/1, 335/2, 4332, k.ú. a obci Číčenice)

„Oprava chodníku v Číčenicích“

    (popis: oprava chodníku u hlavní silnice na pozemkové parcele č. 949/3 v k.ú. a obci Číčenice)