ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JSDHO ČÍČENICE - POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY

Obec Číčenice požádala Nadaci ČEZ v grantovém programu Podpora regionů 2018 o nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení Podpora regionů ve výši 180.000,- Kč. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Číčenice v současnosti používá k zásahové činnosti v rámci IZS dopravní automobil na podvozku AVIA - DA20. Toto vozidlo je určené k přepravě požárního družstva a technického vybavení jednotky na místo zásahu. Pořízením cisternové automobilové stříkačky se zlepšila akceschopnost jednotky a rozšířily se možnosti použití JSDHO Číčenice s ohledem na jednotlivé druhy zásahů, čímž dojde ke zefektivnění činnosti v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a při poskytování pomoci občanům při mimořádných událostech. Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDHO Číčenice - pořízení cisternové automobilové stříkačky" je pro obec Číčenice a okolní obce velice prospěšný a plní svůj účel. Obec Číčenice umožní jako zřizovatel JSDHO po dohodě s operačním střediskem HZS JčK výjezdy k zásahům mimo územní obvod obce Číčenice. Dle kupní smlouvy mezi městem Rychvald a obcí Číčenice jsme uhradili za koupi cisterny 498.000,- Kč. Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-pngOBNOVA HERNÍCH PRVKŮ A DOPADOVÉ PLOCHY V MŠ V ČÍČENICÍCH

Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ v ČíčenicíchZa přispění Nadace ČEZ a obce Číčenice vznikl projekt „Oranžové hřiště“, díky kterému se vybavení školní zahrady rozrostlo o šest herních prvků. Nové prvky a dopadovou plochu bychom však tak rychle nepořídili, kdybychom neobdrželi nadační příspěvek ve výši 220.000,- Kč od Nadace ČEZ. Tímto chci vyslovit poděkování Nadaci ČEZ, že podpořila realizaci tohoto projektu v naší mateřské škole a nadační příspěvek v rámci projektu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ obci poskytla. Děkujeme, že podporujete dobrou věc!  

NADACE_CEZ                                                                                                        


ŠKODA FABIA

Pět dní před Štědrým dnem 2013 si zástupci obce Číčenice převzali od společnosti ČEZ vánoční dárek - osobní automobil ŠKODA FABIA.

Díky tomuto daru se pro Číčenice se zlepší obslužnost obce a přilehlých osad. První služební osobní automobil ve službách obecního úřadu umožní mimo jiné svoz seniorů na akce pořádané Číčenicích nebo odvoz seniorů k lékaři.

Obec Číčenice děkuje Skupině ČEZ za poskytnutí daru.

cez                                                                                                                                                                                                            REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO BYTU

V květnu 2013 obec Číčenice obdržela od NADACE ČEZ - Podpora regionů 2013 dar ve výši 180.000 Kč. Z nadačního příspěvku obec zrekonstruovala sociální byt, který bude vyčleněn k nouzovému ubytování občanů postižených nenadálou přírodní či jinou živelnou pohromou. Byt do té doby nesplňoval platné technické a hygienické normy. Z tohoto důvodu byl pro bydlení nevyhovující. Byly provedeny opravy omítek, obkladů, dlažby, podlah, elektroinstalace, topení, sociálního zařízení a byla instalována kuchyňská linka.

Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png                                                                                                                                                                                                                            


SPORTOVNÍ KABINY

6. února 2012 schválila správní rada Nadace ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Oprava sportovních kabin Číčenice v grantovém řízení Podpora regionů 2012 v částce 180000 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo dodavatele prací Ladislava Polívku ( zednické a instalatérské práce ) a Martina Ševčíka ( topenářské práce ). 

Z poskytnutých finančních prostředků bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení a nově bylo v celé budové zavedeno ústředního topení. Za zdroj tepla a teplé užitkové vody byl zvolen plynový kotel.

Stavební práce byly dokončeny ve stanoveném termínu do 31. srpna 2012.

Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png                                                                                                                                                                                                                   


SPORTOVNÍ KABINY 2015

V červenci 2015 došlo k předání stavby zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hanzalem- STAPRO Vodňany realizované pod názvem „Zpřístupnění a úprava sportovních kabin Číčenice“ starostce obce a p. Štědrému, který zajišťoval stavební dozor. Úpravou prostranství u sportovních kabin vznikly úplně nové bezpečné chodníky ze zámkové dlažby po celé délce včetně obrubníků s bezbariérovým přístupem. Byla opravena a natřena omítka, nátěr štítů, namontovány nové venkovní parapety, napojení dešťového svodu do dešťové kanalizace a jiné úpravy. Do této doby byl velmi komplikovaný pohyb rodičů s kočárky, vozíčkářů a osob se sníženou mobilitou po pozemcích kolem sportovních kabin. Nebylo možné využívat venkovní sociální zařízení pro jejich nedostupnost. Většina sportovních a jiných volnočasových akcí se pořádá právě zde. Realizace tohoto projektu prospěla všem občanům našich obcí, ale nejenom jim. Akcí, které pořádáme, se účastní i spousta cizích návštěvníků.

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu ve výši 150.000,- Kč.

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png                                                                                                                                                                                                             


OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ V ČÍČENICÍCH

V průběhu měsíce července bylo zrekonstruováno dětské hřiště v Číčenicích s osazenímnových herních prvků. Naši nejmenší se mohou vyřádit na dvou houpačkách, pružinovémhoupadle Mořský koník, dvojhoupadle Kolébačka, zavěšeném mostě, skluzavce a dalšíchprvcích dětského hřiště. Doufáme, že dětem bude sloužit jako bezpečné prostředí her azábavy, a že si ony i celá veřejnost bude tohoto zařízení vážit, aby nám hřiště v tomto stavuvydrželo co nejdéle a aby se nestalo terčem vandalů. Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutípodpory našemu projektu.

Realizaci tohoto projektu podpořila Nadace ČEZ finanční částkou 200. 000,- Kč.

Renata Regálová

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png                                                                                                                                           


                                                                                                                                                    

OPRAVA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

V srpnu 2017 obec Číčenice obdržela od NADACE ČEZ - Podpora regionů 2017 dar ve výši 180.000,- Kč. Nadační příspěvek byl použit na opravu dvou sociálních bytů. Byty nesplňovaly platné technické a hygienické normy. Z tohoto důvodu byly pro bydlení nevyhovující. Byly provedeny výměny oken, opravy omítek, obkladů, dlažby, podlahy, elektroinstalace, topení, sociální zařízení a byla instalována kuchyňská linka. Celkové náklady za oba byty byly 1.007.047,- Kč. Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo-nadace-cez-29mm-a4-rgb-png