ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
Mobil:  724 191 812
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  

Výbory, komise, Krizový štáb a Povodňová komise

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, případně plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.
Složení kontrolního výboru:
Ing. Václav Novotný  - předseda
Jiří Hraba
Jaroslav Šimek
 
FINANČNÍ VÝBOR
Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky, případně plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.
Složení finančního výboru:
Daniel Veselý  - předseda
MUDr. Petra Jarešová
Jiřina Cardová
 
KRIZOVÝ ŠTÁB
Renata Regálová- předseda
Mgr. Tomáš Koblenc - místopředseda
Daniel Veselý - člen
Marcela Borovková - člen
Zdeněk Vrzk -  člen (zástupce velitele JSDHO)
 
POVODŇOVÁ KOMISE
Renata Regálová- předseda
Mgr. Tomáš Koblenc - místopředseda
Daniel Veselý - tajemník
Ing. Václav Novotný - člen
Jiří Hraba - člen
Zdeněk Vrzk -  člen (zástupce velitele JSDHO)