ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
Mobil:  724 191 812
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  

Zvýšení akceschopnosti JSDHO Číčenice - pořízení cisternové automobilové stříkačky“

Zvýšení akceschopnosti JSDHO Číčenice - pořízení cisternové automobilové stříkačky“

Obec Číčenice požádala Nadaci ČEZ v grantovém programu Podpora regionů 2018 o nadační příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení Podpora regionů ve výši 180.000,- Kč.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Číčenice v současnosti používá k zásahové činnosti v rámci IZS dopravní automobil na podvozku AVIA - DA20. Toto vozidlo je určené k přepravě požárního družstva a technického vybavení jednotky na místo zásahu. Pořízením cisternové automobilové stříkačky se zlepšila akceschopnost jednotky a rozšíření se její použitelnosti při zásazích. Pořízením cisternové automobilové stříkačky se rozšířily možnosti použití JSDHO Číčenice s ohledem na jednotlivé druhy zásahů, čímž dojde ke zefektivnění činnosti v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a při poskytování pomoci občanům při mimořádných událostech. Projekt "Zvýšení akceschopnosti JSDHO Číčenice - pořízení cisternové automobilové stříkačky" je pro obec Číčenice a okolní obce velice prospěšný a plní svůj účel. Obec Číčenice umožní jako zřizovatel JSDHO po dohodě s operačním střediskem HZS JčK výjezdy k zásahům mimo územní obvod obce Číčenice.

Dle kupní smlouvy mezi městem Rychvald a obcí Číčenice jsme uhradili za koupi cisterny 498.000,- Kč. Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo nadace cez 29mm a4 rgb png

OPRAVA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

V srpnu 2017 obec Číčenice obdržela od NADACE ČEZ - Podpora regionů 2017 dar ve výši 180.000,- Kč. Nadační příspěvek byl použit na opravu dvou sociálních bytů. Byty nesplňovaly platné technické a hygienické normy. Z tohoto důvodu byly pro bydlení nevyhovující. Byly provedeny výměny oken, opravy omítek, obkladů, dlažby, podlahy, elektroinstalace, topení, sociální zařízení a byla instalována kuchyňská linka. Celkové náklady za oba byty byly 1.007.047,- Kč. Obec Číčenice děkuje Nadaci ČEZ za podporu projektu a poskytnutí nadačního příspěvku.

logo nadace cez 29mm a4 rgb png

OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ V ČÍČENICÍCH

V průběhu měsíce července 2016 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v Číčenicích s osazenímnových herních prvků. Naši nejmenší se mohou vyřádit na dvou houpačkách, pružinovémhoupadle Mořský koník, dvojhoupadle Kolébačka, zavěšeném mostě, skluzavce a dalšíchprvcích dětského hřiště. Doufáme, že dětem bude sloužit jako bezpečné prostředí her azábavy, a že si ony i celá veřejnost bude tohoto zařízení vážit, aby nám hřiště v tomto stavuvydrželo co nejdéle a aby se nestalo terčem vandalů. Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutípodpory našemu projektu.

Realizaci tohoto projektu podpořila Nadace ČEZ finanční částkou 200. 000,- Kč.

logo nadace cez 29mm a4 rgb png

SPORTOVNÍ KABINY 2015

V červenci 2015 došlo k předání stavby zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hanzalem- STAPRO Vodňany realizované pod názvem „Zpřístupnění a úprava sportovních kabin Číčenice“ starostce obce a p. Štědrému, který zajišťoval stavební dozor. Úpravou prostranství u sportovních kabin vznikly úplně nové bezpečné chodníky ze zámkové dlažby po celé délce včetně obrubníků s bezbariérovým přístupem. Byla opravena a natřena omítka, nátěr štítů, namontovány nové venkovní parapety, napojení dešťového svodu do dešťové kanalizace a jiné úpravy.

Číst dál: SPORTOVNÍ KABINY 2015