ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
Mobil:  724 191 812
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  

„Dovybavení JSDHO Číčenice“

Obec Číčenice podala žádost z Dotačního programu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Dovybavení JSDHO Číčenice“ na vícevrstvý zásahový kabát a vícevrstvé zásahové kalhoty pro členy JSDHO, který nám byl podpořen ve výši 46 000,- Kč. Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční prostředky.

 

XKQKNCRT

„Udržovací práce na objektu obecní hospody Číčenice“

 Obec Číčenice podala žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí veřejné finanční podpory. Účelem neinvestiční dotace bylo poskytnutí peněžních prostředků na realizaci akceUdržovací práce na objektu obecní hospody Číčenice“.

Obec Číčenice obdržela dotaci ve výši 270 000,- Kč.

Byly provedeny opravy vnitřních i venkovních omítek, výměna parket za dlažbu, sádrokartonové stropy, nové podloží pod podiem + podium, výměna dveří, oprava rozvodu topení, výmalba. Celkové náklady dle výběrového řízení a uzavřené Smlouvy o dílo s firmou Roman Kučera – stavitelství, České Budějovice byly 1 051 514, 20 Kč s DPH.

Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnuté peněžní prostředky.                        

 

XKQKNCRT

Obnova ochranných sítí na fotbalovém hřišti v Číčenicích, pořízení přenosných branek a lajnovačky

Obec Číčenice v rámci DP Podpora sportu obdržela neinvestiční dotaci ve výši 25.000,-Kč od Jihočeského kraje. Z dotace byly pořízeny ochranné sítě, napínací šrouby, karabiny. Vlastní montážní práce provedli členové TJ Blata Číčenice zcela bezúplatně. Obec dále nakoupila přenosné branky a lajnovačku. Celkové náklady byly 50.736,- Kč. Spoluúčast obce Číčenice byla ve výši 25.736,- Kč.

Děkujeme Jihočeskému kraj

XKQKNCRT

 

„Číčenice – dešťová kanalizace“ u Radomilického potoka

Obec Číčenice zrealizovala v letošním roce akci „Číčenice – dešťová kanalizace“, která byla podpořena finančními prostředky z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 280 000,- Kč. Celkové náklady byly 607 114,- Kč.

Kanalizace byla zkolaudována 22. 10. 2019. Děkujeme Jihočeskému kraji za finanční podporu.

XKQKNCRT