ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
Mobil:  724 191 812
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

(dle zákona 106/1999 Sb.)
1. Oficiální název
Obec Číčenice
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění a zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění.
3. Organizační struktura
Organizační struktura je dostupná v rubrice Zastupitelstvo obce.

4. Kontaktní spojení
OÚ Číčenice, Číčenice 79
387 71 Číčenice
tel./fax: +420 383 381 101
web: www.cicenice.cz

podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky: pwib58i

Úřední hodiny:
PO   8:00-16:30 hod.
ST    8:00-16:30 hod.
PÁ    8:00-11:00 hod.

5. Bankovní spojení
Číslo bankovního účtu: 190875341/0600  (GE Money Bank)

6. Identifikační číslo
IČ: 00251097

7. Daňové identifikační číslo
Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty
   8.1. Seznamy hlavních dokumentů
   8.2. Rozpočet je dostupný v rubrice  

9. Žádosti o informace
Podrobnosti jsou v rubrice .

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
Žádost a další podání je možné podat na úřadovně obecního úřadu v Číčenicích. Žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou evidovány též na úřadovně obecního úřadu. Lze je podat ústně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Obecního úřadu Číčenice lze podat odvolání na obecním úřadě v Číčenicích. Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně. Odvolání učiněné písemně lze podat:
       1/ poštou na adresu: Obecní úřad Číčenice, Číčenice čp. 79, 387 71
       2/ osobně na obecním úřadu v Číčenicích

12. Formuláře jsou dostupné v rubrice

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Podrobné návody na postupy a řešení různých problémů na úřadech  jsou zveřejněny na Portálu veřejné správy ČR.
K vyhledání příslušného úřadu Vám pomůže rovněž Portál veřejné správy ČR.
Mnoho užitečných informací najdete také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

14. Předpisy
   14.1. Nejdůležitější používané předpisy - uvedeny v sekci Vyhlášky, nařízení a jiné nebo ke stažení zde.
   14.2. Vydané právní předpisy - k dispozici v rubrice Vyhlášky, nařízení a jiné

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vyroční zprávy jsou k dispozici zde.