ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
Mobil:  724 191 812
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  
PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU
NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013
Informujeme tímto občany Číčenic i širokou veřejnost, že náprava povodňových škod z června 2013 byla částečně podpořena i z Fondu solidarity Evropské unie. Z těchto prostředků byly opraveny poničené místní komunikace ve Strpí, místní komunikace Číčenice- Čavyně,  cesta pro pěší a chodník u hlavní silnice v celkové výši 281.891,06 Kč.

,,Podpořeno z Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, červen 2013“
Název akce:
„Oprava cesty pro pěší“
    (popis: oprava poškozené cesty pro pěší na pozemkové parcele č. 178/7, 4004/1 v k.ú. a obci Číčenice)
„Oprava MK Číčenice-Čavyně“
    (popis: oprava poškozené místní komunikace Číčenice směr Čavyně na pozemkové parcele č. 4039, k.ú.  a obci Číčenice)
„Oprava MK Strpí"
  (popis: oprava místní komunikace v osadě Strpí na pozemkových parcelách č. 610/1, 335/2, 4332, k.ú. a obci Číčenice)
„Oprava chodníku v Číčenicích“
    (popis: oprava chodníku u hlavní silnice na pozemkové parcele č. 949/3 v k.ú. a obci Číčenice)