ČÍČENICE

Oficiální stránky obce

banner2

KONTAKTY

Obecní úřad Číčenice
Číčenice 79
38771  Číčenice
Tel. :    383 381 101
ID datové schránky obce: pwib58i

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí
8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 11:00
  

Pomoc vlastníkům lesa

Pomoc vlastníkům lesa

 Jihočeský kraj nabízí při obnově lesních porostů postižených kůrovcovou kalamitou všem vlastníkům lesů na území Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití dobrovolných hasičů.

 Co Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen KSH ČMS) nabízí:
•pomoc při výsadbě nových stromků je určena vlastníkům lesa, kteří z objektivních důvodů mají problémy se zajištěním výsadby (např. starší lidé).
•termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne – sobota ve dnech 18. - 19. 10. 2019; následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci.
•předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin

V případě zájmu:
•vlastníci lesů podají na OÚ Číčenice nejpozději do 14. 10. 2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa výsadby, předpokládaného počtu osob na výsadbu, čas a místo shromáždění, jméno a spojení na organizátora výsadby
•obecní úřad následně odešle žádosti (u žádostí soukromých vlastníků s doporučením k realizaci) na krajský úřad, který žádosti zkompletuje a postoupí je starostovi KSH ČMS
•konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS s organizátorem výsadby uvedeným na žádosti